Bảng Giá Ổn Áp Lioa 1 Pha 2017 Đã Trừ %.

Bảng Giá Ổn Áp Lioa 1 Pha 2017 Đã Trừ %.

Bảng Giá Ổn Áp Lioa 1 Pha 2017 Đã Trừ % Ra Giá Thành Cụ Thể Mà Khách Hàng Mua Phải Thanh Toán. Bảng Giá Ổn Áp Lioa Chi Tiết Dễ Xem Giá Cụ Thể Giá Rất Tốt Để Mua.

Gọi Ngay: 0974.642.249 để có giá Tốt Hơn.

1/ Máy Ổn Áp Lioa Model SH (Input 150V~250V)

Giá Ổn Áp 0,5 kVA SH-500 818.100 đ
Giá Ổn Áp 1 kVA SH-1000 1.150.000 đ
Giá Ổn Áp 2 kVA SH-2000 1.600.000 đ
Giá Ổn Áp 3 kVA SH-3000 2.200.000 đ
Giá Ổn Áp 5 kVA SH-5000 2.544.000 đ
Giá Ổn Áp 7,5 kVA SH-7500 3.200.000 đ
Giá Ổn Áp 10 kVA SH-10000 3.600.000 đ
Giá Ổn Áp 15 kVA SH-15000 6.400.000 đ
Giá Ổn Áp 20 kVA SH-20000 8.400.000 đ
Giá Ổn Áp 25 kVA SH-25000 10.000.000 đ
Giá Ổn Áp 30 kVA SH-30000 13.000.000 đ
Giá Ổn Áp 50 kVA SH-50000 20.500.000 đ

2/ Máy Ổn Áp Lioa Model DRI (Input 90V~250V)

Giá Ổn Áp 0,5 kVA DRI-500 939.600 đ
Giá Ổn Áp 1 kVA DRI-1000 1.120.000 đ
Giá Ổn Áp 2 kVA DRI-2000 1.680.000 đ
Giá Ổn Áp 3 kVA DRI-3000 2.100.000 đ
Giá Ổn Áp 5 kVA DRI-5000 2.750.000 đ
Giá Ổn Áp 7,5 kVA DRI-7500 4.150.000 đ
Giá Ổn Áp 10 kVA DRI-10000 5.400.000 đ
Giá Ổn Áp 15 kVA DRI-15000 9.400.000 đ
Giá Ổn Áp 20 kVA DRI-20000 12.400.000 đ
Giá Ổn Áp 30 kVA DRI-30000 18.046.000 đ

3/ Máy Ổn Áp Lioa Model DRII (Input 50V~250V)

Giá Ổn Áp 1 kVA DRII-1000 1.280.000 đ
Giá Ổn Áp 2 kVA DRII-2000 1.880.000 đ
Giá Ổn Áp 3 kVA DRII-3000 2.600.000 đ
Giá Ổn Áp 5 kVA DRII-5000 3.700.000 đ
Giá Ổn Áp 7,5 kVA DRII-7500 5.000.000 đ
Giá Ổn Áp 10 kVA DRII-10000 6.250.000 đ
Giá Ổn Áp 15 kVA DRII-15000 11.480.000 đ
Giá Ổn Áp 20 kVA DRII-20000 15.000.000 đ

Công Ty Cổ Phần Standa Việt Nam Xin Trân Trọng Thông Báo!

Bảng Giá Ổn Áp Lioa 1 Pha 2017 Đã Trừ %.
Rate this post

Bình luận trên Facebook