admin

  28/06/2017

  1 nhận xét

Bình luận (1)

Ổn áp Lioa 1KVA thường đươc sử dụng cho các bộ máy vi tính cá nhân.Và sư dụng rất nhiều trong các bộ nguồn thí nghiệm.

28/06/2017

Viết bình luận

Vui lòng nhập thông tin đầy đủ *

Tin tức liên quan

Tư vấn bán hàng 1

Điện thoại: 0974.642.249

Tư vấn bán hàng 2

Điện thoại: 0243.99.17.666