admin

  22/08/2017

  1 nhận xét

Bình luận (1)

Năng lượng hạt nhân là vô tận.Nhưng cách sử dụng năng lương hạt nhân mới đáng bàn.Nếu nó an toàn thì nhiều nước trên thế giới đã sử dụng.

11/09/2017

Viết bình luận

Vui lòng nhập thông tin đầy đủ *

Tin tức liên quan

Tư vấn bán hàng 1

Điện thoại: 0974.642.249

Tư vấn bán hàng 2

Điện thoại: 0243.99.17.666