admin

  17/06/2017

  1 nhận xét

Bình luận (1)

Nếu Ổn áp đã quá tải nên thay ổn áp có công suất lớn hơn.và tính dư thiết bị vì khi điên áp đầu vào yếu thì máy ổn áp còn bị mất công xuất.

17/06/2017

Viết bình luận

Vui lòng nhập thông tin đầy đủ *

Tư vấn bán hàng 1

Điện thoại: 0974.642.249

Tư vấn bán hàng 2

Điện thoại: 0439917666