admin

  12/08/2017

  1 nhận xét

Bình luận (1)

Không nên sử dụng Ổn áp Standa 3 pha nhái vì rất nguy hiểm.Nên tìm hiểu và sử dụng Ổn áp Standa 30KVA 3 Pha hàng chính hãng của Công Ty Cổ Phần Standa Viêt Nam Sản xuất.

12/08/2017

Viết bình luận

Vui lòng nhập thông tin đầy đủ *

Tin tức liên quan

Tư vấn bán hàng 1

Điện thoại: 0974.642.249

Tư vấn bán hàng 2

Điện thoại: 0243.99.17.666