admin

  04/07/2017

  1 nhận xét

Bình luận (1)

Để sử dụng được công xuất lớn trong khi đường dây tải quá xa thì việc sử dụng Ổn áp Standa 2 Pha lửa là giải pháp duy nhất. Hiện tại tôi cũng đang sử dụng 1 Ổn áp Standa 2 Pha lửa 30KVA sản xuất bởi Công Ty Cổ Phần Standa Việt Nam

04/07/2017

Viết bình luận

Vui lòng nhập thông tin đầy đủ *

Tin tức liên quan

Tư vấn bán hàng 1

Điện thoại: 0974.642.249

Tư vấn bán hàng 2

Điện thoại: 0243.99.17.666