ổn áp lioa Standa 5KVA

on-ap-lioa-standa-5kva

Tổng Quát chung ổn áp Lioa – Standa 5KVA

Tổng Quát chung ổn áp Lioa – Standa 5KVA Ổn áp lioa – Standa 5kva là mẫu ổn áp có công suất 5KVA thích hợp cho gia đình và văn phòng. Nếu muốn dùng chung ổn áp cho các loại thiết bị điện. Công suất 5kva có thể dùng chung cùng lúc cho các loại thiết…

Xem thêm